Identity on the Line
Identity on the Line

Tag

Norway
Arendalsuka 2021_Foto Mona Hauglid
Krigen i Ukraina har vist at alt vi vet om hvordan man systematisk bruker ødeleggelse og ran av museer og annen kulturarv til å bygge ned et folks identitet og svekke tilknytning til kulturen. Hva kan erfaringene fra tidligere kriger og kriser lære oss om hva vi kan og bør – eller ikke bør –...
Read More
Kathrin Pabst og Liv Mørland snakker om forskning har vist at traumer kan gå i arv og påvirke generasjoner. Men hva med omgivelsene og samfunnets holdninger – hvilken betydning har dette hatt for NS-barna?
Read More
Vest Agder Museum
Kathrin Pabst, projektleder I-ON:  Historien om andre verdenskrig bidrar fremdeles til å forme folks oppfatning av seg selv, sin familiehistorie og identitet. I noen familier er det den dag i dag, to til tre generasjoner senere, utfordrende å snakke om hva som skjedde. Barn og barnebarn av tidsvitnene forsøker fortsatt å forstå hva som hendte...
Read More
Noen barn vokser opp med en følelse av at de voksne skjuler noe for dem. De voksne svarer ikke på spørsmålene deres og blir tause, ser vekk, snakker om noe annet. Slik lærer unger at det fins familiehemmeligheter man ikke snakker om; som er så ille at det er best å fortie dem. FVN Norway...
Read More
Jan J Tomstad (boy) with british agent radio transmitter Photo_Arbeiderbladet
En vandreutstilling som heter «Det snakker vi ikke om» handler om at den andre verdenskrigen fortsatt preger familiene til de som deltok i krigen. Utstillingen ble svært aktuell etter krigen i Ukraina. Norway NRK 9. mai 2022 kl. 20:15
Read More
Gunvald Tomstad t.h. var sterkt preget av det han opplevde under krigen.
Jan Jørg Tomstads far var motstandsmannen som lot som han var nazist. Vest-Agder-museets utstilling tar opp familietraumer etter krigen. KRISTIANSAND: – Far sa en gang at «Den prisen som freden har kostet, må generasjoner være med og betale i form av nedarvet angst og uro». Og det hadde han så helt rett i, sier Jan...
Read More
Mange av tidsvitnene er i dag borte, men krigen lever videre i generasjoner. FOTO ARKIV ROGER ALBRIGTSEN
Barn og barnebarn av krigsgenerasjonen ble påvirket av det hendte under og etter krigen, selv om ingen snakket om det. Nå skal forskningsprosjektet «Hva skjer med det ufortalte?» se på langtidskonsekvensene. Vest-Agder-museet har fått midler fra Kulturrådet til et nytt forskningsprosjekt sammen med forskere fra Gjenreisningsmuseet i Hammerfest og UiT Norges arktiske universitet. Sagat Norway...
Read More
Det-snakker-vi-ikke-om-norsk
Hadde du tett kontakt med tyskerne under andre verdenskrig, men ville ikke snakke om det etterpå? Er du i familie med eller etterkommer av noen som ikke har pratet om det som skjedde – og sliter selv med hemmeligholdet? Eller kommer du fra en familie som fritt har snakket om personlige erfaringer under krigen? Norway...
Read More
Prosjektet Identity on the line har kartlagt langtidstraumer som følge av tyske soldaters nærvær i Norge. Her starter noen av dem på en marsj fra Farsund til Mandal under krigen
Den hjemvendte tyske soldaten gråt hver gang det ble snakk om Norge. Vest-Agder-museet har samlet 25 hittil ufortalte historier fra krigen. Norway FVN 13 July 2020
Read More
1 2