Identity on the Line
Identity on the Line

Tag

Norway
Jan J Tomstad (boy) with british agent radio transmitter Photo_Arbeiderbladet
En vandreutstilling som heter «Det snakker vi ikke om» handler om at den andre verdenskrigen fortsatt preger familiene til de som deltok i krigen. Utstillingen ble svært aktuell etter krigen i Ukraina. Norway NRK 9. mai 2022 kl. 20:15
Read More
Radio Metro - Dette snakker vi ikke om Kathrin Pabst
Hadde du tett kontakt med tyskerne under andre verdenskrig, men ville ikke snakke om det etterpå? Er du i familie med eller etterkommer av noen som ikke har pratet om det som skjedde? I prosjektet «Det snakker vi ikke om! Familiehemmeligheter etter krigen» ønsker Vest-Agder-museet å samle inn noen av disse historiene. Dersom du sitter...
Read More
Kathrin Pabst og Gunhild Aaby (t.h.) lover konfidensialitet til de som måtte komme til dem med krigsrelaterte historier. Foto Jacob J. Buchard
Vest-Agder-museet ønsker seg ufortalte historier fra krigen. De mener det fremdeles er skam og tabu rundt dette. Norway FVN 11 January 2020
Read More
Kathrin Pabst på Vest-Agder-museet tror det fremdeles finnes mange ufortalte historier i Kristiansand og på Sørlandet om krigen. Foto Jacob J. Buchard
Det kan være fordi noen i familien tjente penger på å jobbe for tyskerne, det kan være fordi noen fikk barn med en tysker, eller det kan være fordi noen ble utsatt for grusom behandling og siden ikke ville snakke om det, sier seksjonsleder Kathrin Pabst på Vest-Agder-museet. Norway FVN 11 January 2020
Read More