Identity on the Line
Identity on the Line

Tag

Norway
Knapt noen annen femårsperiode i norsk historie har satt så dype spor i folks bevissthet som den tyske okkupasjonen 1940-1945. Utstillingen handler om hvordan andre verdenskrig fremdeles er med på å forme folks oppfatning av seg selv, sin familiehistorie og identitet, snart 80 år etter krigens slutt. Utstillingen presenterer 21 personlige beretninger som handler om...
Read More
Torsdag kveld var det fullsatt sal i Vest-Agder-museets lokale på Nordberg Fort da Jan Jørg Tomstad holdt foredraget “Min fars kamp under og etter krigen” for andre gang. Lister Norway March 2023
Read More
Krigsutstilling er på timeplan når hele kommunens niendeklassinger lærer om andre verdenskrig. Norway Lindesnes February 2023
Read More
Rund 500.000 deutsche Soldaten waren zwischen 1940 und 1945 in Norwegen, einem Land, das gerade mal drei Millionen Einwohner hatte. In keinem anderen besetzten Land gab es pro Kopf mehr deutsche Soldaten. In diesen fünf Jahren entstanden vielfältige Beziehungen. Deutsche wurden zu Folterknechten, Arbeitgebern, Liebhabern. Die Spuren, die sie hinterließen, wirken nach, bis in die...
Read More
“Keep it quiet! Family secrets in the aftermath of WWII” Long-term consequences of WWII in Norway, and its repercussions within some families.  Kathrin Pabst, PhD, project leader Vest-Agder Museum The project background and starting point Between 1940 and 1945 some 500,000 German soldiers were temporarily deployed to Norway in order to occupy a country whose...
Read More
21 mennesker forteller om hemmelighetene familien har holdt skjult etter andre verdenskrig. I en utstilling på Sjølingstad Uldvarefabrikk forsøker de å bruke åpenhet som en vaksine mot skam. Link: https://www.l-a.no/kultur/i/XqGGyo/deler-hemmeligheter-fra-21-familier Lindesnes avis Norway
Read More
Arendalsuka 2021_Foto Mona Hauglid
Krigen i Ukraina har vist at alt vi vet om hvordan man systematisk bruker ødeleggelse og ran av museer og annen kulturarv til å bygge ned et folks identitet og svekke tilknytning til kulturen. Hva kan erfaringene fra tidligere kriger og kriser lære oss om hva vi kan og bør – eller ikke bør –...
Read More
Kathrin Pabst og Liv Mørland snakker om forskning har vist at traumer kan gå i arv og påvirke generasjoner. Men hva med omgivelsene og samfunnets holdninger – hvilken betydning har dette hatt for NS-barna?
Read More
Vest Agder Museum
Kathrin Pabst, projektleder I-ON:  Historien om andre verdenskrig bidrar fremdeles til å forme folks oppfatning av seg selv, sin familiehistorie og identitet. I noen familier er det den dag i dag, to til tre generasjoner senere, utfordrende å snakke om hva som skjedde. Barn og barnebarn av tidsvitnene forsøker fortsatt å forstå hva som hendte...
Read More
1 2 3