Identity on the Line
Identity on the Line

Category

Media coverage
Jan J Tomstad (boy) with british agent radio transmitter Photo_Arbeiderbladet
En vandreutstilling som heter «Det snakker vi ikke om» handler om at den andre verdenskrigen fortsatt preger familiene til de som deltok i krigen. Utstillingen ble svært aktuell etter krigen i Ukraina. Norway NRK 9. mai 2022 kl. 20:15
Read More
Kathrin Pabst og Gunhild Aaby (t.h.) lover konfidensialitet til de som måtte komme til dem med krigsrelaterte historier. Foto Jacob J. Buchard
Vest-Agder-museet ønsker seg ufortalte historier fra krigen. De mener det fremdeles er skam og tabu rundt dette. Norway FVN 11 January 2020
Read More
Kathrin Pabst på Vest-Agder-museet tror det fremdeles finnes mange ufortalte historier i Kristiansand og på Sørlandet om krigen. Foto Jacob J. Buchard
Det kan være fordi noen i familien tjente penger på å jobbe for tyskerne, det kan være fordi noen fikk barn med en tysker, eller det kan være fordi noen ble utsatt for grusom behandling og siden ikke ville snakke om det, sier seksjonsleder Kathrin Pabst på Vest-Agder-museet. Norway FVN 11 January 2020
Read More
Creative Europe 21-27
Hvilke konsekvenser gir migrasjonsprosesser? Hva betyr det for generasjonene etter? Vest-Agder-museet leder nå et stort Kreativt Europaprosjekt der dette er tematikken. Hør prosjektleder Kathrin Pabst fortelle om prosjektet, om hvordan hun opplever Kreativt Europa, samt et par tips til søkere om hva de bør se etter hos aktuelle prosjektpartnere. Creative Europe Europe – Norway 1...
Read More
Knud Rasmussens Hus
EU-midler. Knud Rasmussens Hus skal sætte fokus på grønlændere og færinger i Danmark som led i europeiske projekt om identitet. Frederiksborg Denmark 05.07.2019
Read More
Knud-Rasmussens-House
Et stort europæisk projekt om identitet får dansk medvirken i form af Knud Rasmussens Hus i Hundested, som skal studere tilknytning og delt identitet for de grønlændere og færinger, der har bosat sig i Danmark. Halsnæs Denmark 05 July 2029
Read More