Identity on the Line
Identity on the Line

«DET SNAKKER VI IKKE OM! FAMILIEHEMMELIGHETER ETTER KRIGEN»

Vest Agder Museum

«DET SNAKKER VI IKKE OM! FAMILIEHEMMELIGHETER ETTER KRIGEN»

Kathrin Pabst, projektleder I-ON:  Historien om andre verdenskrig bidrar fremdeles til å forme folks oppfatning av seg selv, sin familiehistorie og identitet. I noen familier er det den dag i dag, to til tre generasjoner senere, utfordrende å snakke om hva som skjedde. Barn og barnebarn av tidsvitnene forsøker fortsatt å forstå hva som hendte – og hvordan det har preget foreldres, besteforeldres og derved også det egne livet. Det er dette som var kjernen i Vest-Agder-museets dokumentasjons- og utstillingsprosjekt «Det snakker vi ikke om! Familiehemmeligheter etter krigen», og i dette foredraget forteller Kathrin Pabst, prosjektleder for innsamlingsprosessen, om hva museet fikk høre når de intervjuet tidsvitner, deres barn og barnebarn. I tillegg vil hun presentere nyere forskning som slår fast at traumer kan overføres fra en generasjon til den neste, selv om ingen snakker om hva som har hendt.

Date

Jul 13 2022
Expired!

Time

16:00 - 17:00

Location

BAKGÅRDEN
BAKGÅRDEN PÅ LILLESAND BY- OG SJØFARTSMUSEUM
Category