Identity on the Line
Identity on the Line

Day

October 13, 2021
TOŻSAMOŚĆ October 2021
cz. 2 Tożsamość w Zagrożeniu – projekt: „Powojenne oSadnicTwo w SłuPSku” Głównym celem projektu zatytułowanego „Powojenne osadnictwo w Słupsku” realizowanego w ramach Kreatywnej Europy jest nagranie i opracowanie wywiadów, ewaluacja i upowszechnienie wiedzy na temat osób, które żyły w Słupsku po 1945 r. oraz ich kolejnych pokoleń. Na tej podstawie przygotowaliśmy film i wystawę jako...
Read More