Identity on the Line
Identity on the Line

Day

January 11, 2020
Kathrin Pabst og Gunhild Aaby (t.h.) lover konfidensialitet til de som måtte komme til dem med krigsrelaterte historier. Foto Jacob J. Buchard
Vest-Agder-museet ønsker seg ufortalte historier fra krigen. De mener det fremdeles er skam og tabu rundt dette. Norway FVN 11 January 2020
Read More
Kathrin Pabst på Vest-Agder-museet tror det fremdeles finnes mange ufortalte historier i Kristiansand og på Sørlandet om krigen. Foto Jacob J. Buchard
Det kan være fordi noen i familien tjente penger på å jobbe for tyskerne, det kan være fordi noen fikk barn med en tysker, eller det kan være fordi noen ble utsatt for grusom behandling og siden ikke ville snakke om det, sier seksjonsleder Kathrin Pabst på Vest-Agder-museet. Norway FVN 11 January 2020
Read More