Identity on the Line
Identity on the Line

Tag

Creative Europe
Creative Europe 21-27
Hvilke konsekvenser gir migrasjonsprosesser? Hva betyr det for generasjonene etter? Vest-Agder-museet leder nå et stort Kreativt Europaprosjekt der dette er tematikken. Hør prosjektleder Kathrin Pabst fortelle om prosjektet, om hvordan hun opplever Kreativt Europa, samt et par tips til søkere om hva de bør se etter hos aktuelle prosjektpartnere. Creative Europe Europe – Norway 1...
Read More